dijous, 26 d’abril del 2012

Rosella
Farbalans de festa
de camps de blat
vestits d´estiu.

Lola Casas. "Roig" .