dijous, 26 de juliol del 2012

Cedre del Líban
Potser eres estranger,
però les merles del barri,
trobant-te ben adient,
t´han pres fent un gran xivarri.
Sense demanar permís,
tal como els toca de ser,
han llogat el teu brancatge
per posar niu a recer.
I tu, tranquil i amable,
tot alçat i presumit,
vius feliç allà a la plaça
amb música de dia i nit!


Lola casas ( del llibre "Retalls Poètics" )