dissabte, 7 de juliol del 2012

Figuera


Foto: Trebol-a

Fulla rugosa i aspra,
perfil verdós i caient.
La capçada reservada,
el fruit tot dolç i amatent.
Busco en la teva ombra
l´olor de l´estiu roent.

Lola Casas. Extret del llibre "Retalls Poètics"