dimarts, 3 de juliol del 2012

Lliris

Foto: Arquera
Paperines blanques
de sucre-de-pol.len
Sou refugi discret
de rosada
i marietes.Lola Casas, extret del llibre "Blanc"