dissabte, 27 de març de 2010

Si vols veure...


Si vols veure ocells volar,
ves pel maig a la muntanya,
si vols veure ocells volar,
ves pel maig al colomar.

Allí canta el rossinyol,
la guatlla i la cadernera.
També hi canta la puput
en el temps de primavera.


Cançó popular. Recollida per Joan Amades