dijous, 7 d’abril del 2011

Til.ler





Dies d´estiu,
florida
de gota
de sucre.
Reclam i dansa
d´insectes.
Ombra de racó
de pati.



Lola Casas