dimarts, 11 de maig de 2010

EspàrrecsSón tan bons
(veritat mareta?)
Quan els fem
dins d´una truita
tota flonja
i dauradeta.


Lola Casas